Welke persoonsgegevens bewaart ClassICT?

 • NAW en Contactgegevens

  Contactgegevens (contactpersoon, adres, e-mail, fax en telefoonnummer) worden opgeslagen ten behoeve van de uitvoering en facturering van onze werkzaamheden. Bij bedrijven valt hier ook de bedrijfsnaam en het KVK nummer onder.

 • Contracten

  Bij het afnemen van Cloud en VOIP diensten wordt er gebruikt gemaakt van contracten. Deze ingevulde en getekende contracten worden bewaard tot 7 jaar na de ontbinding van het contract.

 • Licenties en inloggegevens

  Voor het correct uitvoeren van onze werkzaamheden is de toegang tot licentiecodes, inloggegevens en wachtwoorden vaak noodzakelijk. Ook komt het regelmatig voor dat ClassICT inloggegevens voor klanten aanmaakt en licenties aankoopt. ClassICT bewaart deze gegevens gedurende de tijd dat u klant bij ons bent. Bij een opzegging is een schriftelijke bevestiging vereist. Dit kan via post (De Pauw ICT, Kadoelerbos 187, 7215SJ, ZOETEMEER) of via e-mail ( administratie@classict.nl).

 • Betaalgegevens

  Voor het uitvoeren van betalingen worden betaalgegevens opgeslagen. Deze worden ook opgeslagen in de online betaalomgeving van de bank. Indien ClassICT automatische incasso’s uitvoert aan klanten worden deze gegevens in ons boekhoudprogramma gekoppeld aan een factuur en offertenummer ter referentie.

 • IP Adres

  IP adressen worden opgeslagen wanneer er gebruik wordt gemaakt van Cloud diensten voor het reguleren van de toegang tot deze diensten. Dit IP adres wordt opgeslagen zolang de dienst wordt afgenomen.

 • Cookies

  ClassICT maakt gebruik van cookies voor het analyseren van website statistieken. Deze cookies verlopen na 1 maand waarna opnieuw akkoord gegeven moet worden. Voor het analyseren van deze gegevens wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De gegevens die worden verzameld zijn uw IP-adres, besturingssysteem, browser, land, zoekwoord en verwijzende url.

Hoe ClassICT uw gegevens verwerkt

Hoe lang bewaart ClassICT uw gegevens?

NAW, contact-, facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaart na het beëindigen van de samenwerking tussen ClassICT en de klant.

Alle overige gegevens worden verwijderd met directe ingang na het stoppen van de samenwerking tussen ClassICT en de klant. Hiervoor is een schriftelijke beëindiging vereist. Dit kan via post (De Pauw ICT, Kadoelerbos 187, 7215SJ, ZOETEMEER) of via e-mail ( administratie@classict.nl). U ontvangt van ons binnen 5 werkdagen een bevestiging van het verwijderen van de gegevens.

Hoe vergaart ClassICT uw gegevens?

ClassICT kan op verschillende manieren aan uw gegevens komen. Als u een contactformulier op onze website invult; ons direct belt of een e-mail stuurt; als u ons benaderd via social media of via persoonlijk contact.

Het kan altijd zijn dat hieruit gegevens worden opgeslagen ook al wordt u niet direct klant bij ClassICT. Denk bijvoorbeeld aan het aanmaken van een offerte of uw gegevens invullen in de agenda om een afspraak in te plannen. Wordt u geen klant bij ClassICT dan worden uw gegevens alsnog na 3 kalendermaanden verwijderd.

Hoe verwerkt ClassICT uw gegevens?

Uw persoonsgegevens moeten met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en verwerkt worden. ClassICT zal er alles aan doen om dit te realiseren. Daarom worden uw gegevens uitsluitend over beveiligde verbindingen verwerkt.

 • Gegevens ingevuld via onze website worden beveiligd door middel van een SSL verbinding
 • E-mails worden met een beveiligde verbinding opgehaald en verzonden. Er word uitsluitend gebruik gemaakt van Microsoft Exchange servers.
 • De verbinding naar onze Cloud server is versleuteld door middel van een SSL verbinding.
 • ClassICT maakt uitsluitend gebruik van Cloud servers van onze data (TransIP) in Nederland. Uw gegevens blijven beschermd onder de Nederlandse wetgeving.
 • Persoons/bedrijfsgegevens worden ook verwerkt in een boekhoudprogramma (Moneybird en ABGadmin) via een SSL verbinding.
 • Klanten die software aankopen via ClassICT worden toegevoegd in ons klantenbestand bij DSD Europe (NL).
 • ClassICT verwerkt uw gegevens tot slot ook in de beveiligde online omgeving van onze bank. Ook deze communicatie verloopt via SSL.
 • De werkstations waarop deze gegevens worden verwerkt zijn adequaat beveiligd en geüpdatet.
GegevenDoelDuur
NAW en ContactgegevensFacturatie en contact ter uitvoering van onze werkzaamheden.Zolang u klant bent en daarna worden de gegevens op facturen bewaard om aan de fiscale bewaarplicht te voldoen (7 jaar).
BetaalgegevensUitvoeren van automatische betalingen.Zolang de dienst afgenomen wordt waarop deze betaling van toepassing is. Waarna deze gegevens alleen worden opgeslagen in het bancaire betalingsverkeer.
ContractenVastleggen overeenkomst van cloud dienstenZolang de dienst wordt afgenomen en daarna worden de gegevens op facturen bewaard om aan de fiscale bewaarplicht te voldoen (7 jaar).
IP-adresReguleren toegang tot cloud dienstenZolang de dienst wordt afgenomen en u klant bent bij ClassICT
Licentie- inlog en wachtwoordenSnel en effectief uitvoeren van werkzaamhedenZolang u klant bent bij ClassICT.
CookiesMonitoren van website statistieken en prestatiesCookie is een maand geldig. De statistieken worden opgeslagen door Google met de door hun gestelde opslagtermijn.
Bent u verplicht al deze informatie met ClassICT te delen?

Gegevens die nodig zijn voor facturatie (NAW, contact- en betaalgegevens) acht ClassICT nodig en dus verplicht voor een juiste en correcte samenwerking. Contracten en IP adressen worden alleen verzameld op het moment dat een dienst gebruikt wordt waar dit aan verbonden ligt. Licenties aangemaakt door ClassICT worden opgeslagen zolang u klant bent ter referentie en backup.

Eigen licenties, inloggegevens en wachtwoorden bent u nooit verplicht om te delen met ClassICT.

Gegevens inzien

U heeft altijd recht om een overzicht te krijgen van de gegevens die ClassICT over u heeft bewaard. Als u een overzicht wilt ontvangen van uw gegevens vragen wij u dit schriftelijk aan te geven. Dit kan via post (De Pauw ICT, Kadoelerbos 187, 7215SJ, ZOETEMEER) of via e-mail ( administratie@classict.nl).

Machtiging intrekken

Wilt u niet meer dat ClassICT gegevens van uw verwerkt vragen wij u dit schriftelijk aan te geven.Dit kan via post (De Pauw ICT, Kadoelerbos 187, 7215SJ, ZOETEMEER) of via e-mail ( administratie@classict.nl). U ontvangt van ons binnen 5 werkdagen een bevestiging als wij uw aanvraag hebben verwerkt.

Eerder vergaarde gegevens die ClassICT heeft verzameld blijven bewaard zolang ClassICT dit nodig acht gezien de gegevenssoort.

Klachten

ClassICT zal altijd met de grootst mogelijke zorg uw gegevens behandelen. Bent u echter niet tevreden over hoe ClassICT met uw gegevens is omgegaan kunt u dit aangeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe u dit kunt doen leest u op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

We hebben deze privacyverklaring met dezelfde zorgvuldigheid samengesteld zoals wij ook met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht er desondanks toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn of heeft u nog vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord!